Zpět do obchodu

Registrace

Vize Nového světa

Věřím ve svět, kde jsou všechny bytosti šťastné, prostředí pro život čisté a krásné a všichni, žijeme společně v harmonii a lásce. Nejen Walt Disney věřil, že všechny naše sny jsou realizovatelné, pokud máme odvahu si za nimi jít.

 

Dělím se v Tebou o nadčasovou vizi, pojď společně se mnou tvořit nový svět, kde naplno realizujeme náš potenciál a potenciál naší ZeměJe vize o tom, jak to má v novém světě vypadat a fungovat v harmonii, lásce, radosti a hojnosti pro každou živou bytost

  • Na svět se pohlíží na celek, kde vše se vším souvisí, proto mezi sebou jednáme čestně, morálně, podporujeme se a cítíme sounáležitost.
  • Z minulosti si bereme jen pozitivní přínos, který je obsažený v kultuře, řemeslech, architektuře, umění, sportu, vědě, aj. (To znamená, že nepoužíváme produkty a postupy znečišťující prostředí, ani cokoliv, co ničí život jako např: zbraně proti lidem.)

V novém světě ctíme na prvním místě ČLOVĚKA, přírodu a kulturní dědictví -  lidskou tvořivost. Máme respekt k životu. Tomu se přizpůsobuje vše – jelikož právě příroda a naše tvořivost jsou čistou esencí, která nás obklopuje a která se v nás nese a projevuje se ve všem krásném a blahodárném.

  • Lídři jsou rození vůdci, kteří vidí celek a mají zdravou morálku a zájem o člověka. Pomáhají lidem v uzdravení, a realizaci jejich potenciálu. Napravují chybné systémy z minulosti novým přístupem, nebo starým funkčním. Slabším se vždy pomáhá, tím sílí celá společnost. Speciálně nemocné a poškozené (psychopaty, nemocné psychicky a fyzicky – těm chybí láska a jsou narušení – potřebují vědomou laskavou péči, aby se uzdravili.) Je potřeba, aby vůdci vedli a tvořili bezpečný a podpůrný svět pro všechny. Zvyšováním našich vibrací díky laskavosti a dobru se jako lidstvo budeme dostávat do nových úrovní bytí, které vnímám jako fáze o kterých budu psát později.
  • Potraviny, doprava, veškerá výroba jsou v souladu s ekologií, vše škodlivé pro člověka a přírodu nepodporujeme.

Cílem je, aby každé území, kde žijí lidé bylo maximálně soběstačné – voda, potraviny, práce – to se docílí viz. - 9 základních kroků pro realizaci vize.

1

  • Ke každému území přistupujeme jako k živé bytosti, jež má své poslání. To znamená, že zemi nasloucháme a vnímáme přirozeně… že tam kde je, či byla kvalitní půda a my ji poničili, tam se budeme maximálně snažit o to - abychom měli co nejplodnější půdu, co největší zalesnění a co nejvíce parků v městech a to úplně všude, kde to jen půjde. Nejde o to, aby lidé vydělávali a pak utíkali někam jinam ze své země do tzv. Ráje, kde je to krásné, lidé jsou milí a duchovní, jí se tam zdravá strava a my pak to před tím před čím utíkáme začneme zanášet odpadem (plasty) a chaotickou zábavou, jako se teď děje například na Bali.

Cílem vize je nebýt škůdce, ale vědomý tvůrce = vytvořit ráj na každém území

planety a poznávat okolní kultury turismem, inspirovat se z jejich tvořivostí,

tradicí a funkčními systémy v souladu s vizí.

 

PILOTNÍ STÁTY - REALIZACE NOVÉHO SVĚTA NA ÚZEMÍ ČESKA, SLOVENSKA, RAKOUSKA, POLSKA

9 základních kroků pro realizaci vize

Začneme s realizací vize v České Republice. Tento postup se dá použít na každé území naší planety, je důležité, aby se k realizaci přistupovalo vědomě s citem pro dané území a lid, který tam žije.

1. Zakreslí se 12 základních oblastí v ČR, které jsou památkově a přírodně chráněná ( tzn. hrady, zámky, kapličky, lesy, louky, prameny, posvátná místa, aj., a tak vzniká nová infrastruktura. Ke kulturním ohniskům náleží lesy i celé vesnice... Těmto územním celkům můžeme pracovně říkat „království“. Mnoho silnic zanikne ve prospěch přírody jak v civilizaci, tak i mimo ni. A nová doprava vytváří hlavní tahy mezi královstvími. Ve městech se maximalizuje pěší oblasti, parky, necháme město zazelenat. Ve městech, kde není takový kulturní potenciál se soustředí vzdělanost, služby, věduOhniskem nově zakresleného území jsou hrady a zámky a k tomu přilehlé území, lesy, pole, pastviny, vodní zdroje, aj.

(K zakreslení dvanácti království doporučuji oslovit: geologa a mystika: Václava Cílka a ekologa: Jiřího Malíka a odborníka na dopravu a historii.)

"Zaměření na tradici, kulturu, umění, ruční výrobu, ekozemědělství, návrat pastvin, obnovu lesů... vše čistě ekologické, filosofie návratu ke království, nikoli mocenskému, ale k takovému, kde by lid žil v krásné zemi, ve štěstí a radosti."

2. Abychom k tomu velkému projektu mohli co nejdříve přistoupit s realizací vybere se jendo území: jeden hrad, nebo zámek, kde bychom vizi mohli odstartovat.

3. Cíl je, aby každé místo kde žijí lidé bylo soběstačné potravinově a energeticky a to ekologickou cestou. Díky tomu, že se území bude zaměřovat na turismus, je potřeba aby vznikly služby a zemědělství, a to tak, aby lidé kteří tam žijí, a ti, kteří přicestují dostávali vše potřebné v té nejvyšší možné kvalitě. Stejně tak by měla být plná soběstačnost ve službách a produktech.

4. Jak to vypadá ve městechmoderní města, která nejsou až tak kulturně vybavena, se zaměří na moderní architekturu, vzdělávání, vědu, služby, atd. (transformace se týká vzdělávání, zdravotnictví, služeb – změna bude především v přístupu, zaměření se na příčinu problémů a na odstranění těchto příčin, fokus na člověka jako primárně spirituální a citlivou bytost namísto zneužití člověka pro prospěch, finance a vychytralou manipulaci všeho druhu.

5. Školstvíučí zdravý životní styl, láskyplné vztahy a pomáhá v rozvoji a realizaci životního poslání. Ve školství již realizované vize jsou učitelé lidé, kteří jsou empatičtí, dokáží rozpoznat lidský potenciál a jsou odborníci v daném oboru, ve kterém si realizují své životní poslání. Lidé jsou dnešní době zahlceni informacemi, které jsou většinou pro zdravý a šťastný život zbytečné.

3_1

V dnešní době jsou děti na základních školách narušeni nefunkčností rodiny a systému, který tlačí na výkon a sběr nepotřebných informací, které v životě nepoužijeme.

Můj návrh je reforma školství jako jednoho ze základních pilířů vize. Pro učitele – zjistit co je jejich poslání a tomu se věnovat, jelikož většina učitelů ve své funkci nenaplňuje své životní poslání, tudíž je potřeba dosadit správné učitele do škol vědomé lidi, kteří dokáží rozpoznat lidský potenciál a odborníky, kteří neučí jako stroje, ale učí srdcem.

Když si vzpomenu na svá dětská léta a své zkušenosti v pozici učitelky, vychovatelky a asistentky pedagoga, musím podotknout, že většinu učiva, která se ve škole učí jsem k ničemu nepoužila, nepotřebovala a dokonce mi ani tyto informace neudělaly šťastnější. Upřímně v dnešní době ve škole děti lituji, vidím, jak jsou nemotivované, unavené a zahlcené něčím, co je pro ně zbytečné.

Z vlastní zkušenosti bych doporučovala vytvořit nový vzdělávací systém, takový, aby byl co největším přínosem pro společnost. Přestat rozdělovat lidi na chytré a hloupé a podle vzdělání skvěle ohodnocené a na ty s almužnou. Ohodnocení by mělo být stejné, pokud člověk svědomitě a dle svých možnosti vykonává svou práci. Copak může člověk za to s jakým talentem a inteligencí se narodí, nejsou tu horší a lepší lidé, jsou tu lidé s různými schopnostmi a náš systém má pro všechny zajistit kvalitní a krásný život,

Všeobecné základní vzdělání, tedy aby se člověk uměl domluvit, počítat, atd., by bylo do 3. třídy. Pak by se ji děti specializovaly a rozvíjely do hloubky ve svém potenciálu. Především bych pro všechny nechala výuku: vztahů, empatie, zdravého životního stylu, meditace, atd.

6. Věda a průmysl

Věda má jednoznačně pomáhat člověku a má být v souladu s přírodou. Má nám zjednodušit život, ne ho ničit. Ve vizi je věda důležitý faktor, má pomáhat lidstvu a jeho cestě, neměla by náš život a planetu ničit, - chemikáliemi a jinými prostředky. Ano je fajn zkoumat vesmír, ale přijde mi naprosto nesmyslné, investovat tolik peněz do výroby zbraní a vesmírných raket, když na své domovské planetě nemáme uklizeno. To, kam jsme planetu dovedli, je skutečně šílené, v dnešní době vyrábíme zbraně, střílíme do lidí, chováme se sadisticky ke zvířatům, naše sny a životní poslání zaprodáváme pro peníze a stejně tak i naše vztahy. Rodiny jsou rozpadlé a lidé osamělí, na děti tlačíme kvůli výkonu a na stáří zapomínáme. Necháváme vládnout psychopaty, kteří nám tohle všechno servírují.

To je potřeba změnit razantně, vše škodlivé, ničící naše životy a prostředí razantně zakázat a dávat pozornost jen do toho co je s nám v souladu, vycházet z přírody, navracet se k přirozenosti.

Průmysl v realizované vizi v podobě v které ho dnes známe vymizí – tedy ten, který škodí, který není v souladu s vizí. Lidé pracující v průmysl se rozloží na pracovní pozice do zemědělství a do služeb, uměleckých, a jiných lidstvu a panetě  prospěšnýc pozic.

Věda s průmyslem spolupracuje na zjednodušení a ulehčení těžkých prací.

7. Doprava

Doprava ve vizi zažije obrovskou revoluci na mnoha úrovních. V centrech ve městech se maximalizují pěší zóny, které jsou plné parků, laviček, fontán, atd. Městská hromadná doprava je luxusní s plnou vybaveností občerstvení, toalet, připojení k internetu, zohlednění invalidů a maminek s kočárky se zónami pro děti atd. Lidé se budou více potkávat na ulicích, budou mít více zdravého pohybu a nebude se zneužívat automobilismus. Automobilový průmysl se promění, už se nebude vyrábět tak masově a neekologicky. Z pracovníků v továrnách zůstane jen pár vyvolených, kteří toto povolání jako své životní poslání, a ti budou vytvářet společně s vědci auta, plavidla atd., která budou splňovat principy vize. Tedy ekologicky nezávadné, a to po všech stránkách. Možná se i díky tomu, že zaměříme pozornost a zacílíme se tímto způsobem, můžeme těšit na bleskový vývoj, který přinese auta připomínající vzdušná sci-fi plavidla.

V oblastech království v jejich centru se jezdí na koních, v kočárech a na polích se v některých oblastech bude orat s voly.

8. Spolupráce

Spolupráce je vědomá, lidé si pomáhají v tom, když jim něco nejde, neparazituje se na lidském utrpení, naopak slabším se vždy pomáhá a cílem je uzdravit je.

I když mluvíme o aplikaci vize nejdříve v ČR, týká se celého světa. Proto již na začátku se necháváme inspirovat funkčními systémy, které jsou v souladu s vizí a jsou již někde aplikované. To je smysl spolupráce, pomáhat si v tom nejlepším.

Elita jsou lidé, kteří pomáhají a vedou druhé. Jsou to lídři kteří vytvářejí laskavý a blahodárný svět pro všechny z nás. Vůdci spolupracují a přinášejí ze své odpornosti, intuice a citlivosti jen to nejlepší.

9. Spiritualita

Spirituality je můj osobní příběh. Od dětství jsem citlivá k vnímání energií a na vlastní kůži pociťuji vibrace mého okolí. Bytostně se mne dotýká, když jsou lidé zlí, nenávistní, nemocní, atd. Tito lidé mají nízké vibrace, a to se mne týká, jelikož celý svět je složen z energií a z vibrací a když jsme s lidmi s nízkou vibrací, tak nám to vibraci snižuje, necítíme se dobře, tak jak bychom mohli, pokud bychom žili a vyzařovali lásku, štěstí a radost. To samé platí o prostředí ve kterém se nacházíme. Jinak se cítíme v čistém, krásném, přírodou a uměním obklopeném prostředí, kde to hezky voní a lidé se na nás usmívají a jsou vřelí, než v ulicích s vysokými domy, ve smradu z výfuků a z průmyslu, hluk, smrad, nebe vidíme jen při zaklonění hlavy a to, co vidíme je nervozita, stres a uspěchaný život - zrcadlící se v úzkostných tvářích. A to je v podstatě alfa a omega celé vize. Kdy si uvědomuje, že vše se vším souvisí a že vibrace lidí kolem nás se nás plně dotýká a ovlivňuje, jak se cítíme a co v životě prožíváme. Spiritualita je naše podstata s tím, jak budeme postupně uzdravovat naše bolesti, léčit temnou mysl a zdevastovanou planetu Zemi. Čím více se nám to bude dařit, tím lépe se budeme cítit a zažívat nové úrovně našeho bytí, kam patří telepatie, léčitelství, atd.

 2_3

Zrození vize

Bylo období, kdy jsem nemohla myslet na nic jiného, jak žít šťastný, vědomý život, plný lásky, zdraví, krásy, realizovaného poslání. Jak žít v krásné zemi, která je voňavou, zdravou, je plná přírody a citlivého zacházení v souladu s pokorou i moderními technologiemi, tak, aby lidský život podporovaly a neničily ho.

Jednoho dne a zcela nečekaně jsem dostala odpověď.

Velikým překvapením bylo, jak a kde mi vize přišla, na to nikdy nezapomenu.

Byl 19. listopad 2011, kolem 18 hodiny, venku zima, hustě sněžilo a na obloze se kutálel obrovský měsíc v úplňku Místo: Benátky nad Jizerou, Česká republika, střední Evropa. Šla jsem si zacvičit do posilovny a když jsem otevírala venkovní vrátka, která směřovala na hlavní ulici, tak jsem během vteřiny uviděla vizi, ocitla jsem se v nehybném úžasu. Vize byla na první pohled tak jasná a svým způsobem jednoduchá, že jsem se divila, jak je možné, že se podle toho již neřídí celý svět?

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Zpět do obchodu